Nový náter tankov v obci Nižná Pisaná

09.11.2023 16:57

                             

 

 

 

Nový náter tankov v obci Nižná Pisaná

 

Obec Nižná Pisaná úspešne zrealizovala projekt: Obnova vojnovej techniky. Projekt zahŕňal vyčistenie, pieskovanie, základný a finálny náter 2 ks tankov T-34 v obci Nižná Pisaná. Ministerstvo obrany SR na daný projekt pre rok 2023 prispelo sumou 5 000€. V súčasnosti už obnovená vojnová technika zveľaďuje prostredie obce.