Súčasnosť a život v obci

Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

05.11.2019 09:24

V súčasnej dobe prebehla v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie boli dve autobusové zastávky na území obce Nižná Písaná. Staré zastávky tak nahradili moderné s novým dizajnom.

Obyvateľom obce Nižná Písaná a zároveň používateľom poskytnú prístrešie pred dažďom či vetrom. Tieto zastávky vyhovujú požiadavkám modernej doby, spĺňajú náročné estetické a prísne bezpečnostné kritériá. Realizácia prispela k zlepšeniu podmienok pre rozvoj občianskej vybavenosti. Nové zastávky budú obec viac reprezentovať a dodávať jej nádych modernej doby.

 

Stavanie mája!

01.05.2019 21:44

Príchod mesiaca máj symbolizuje dávnu tradíciu a to stavaním mája. Máj – strom je symbolom bitky medzi zimou a jarou, znamením jari a jej obnovujúcej sa prírody, taktiež je aj symbolom krásy a lásky. Ako to býva zvykom „máj“ sa zdobí rôznymi stužkami, pestrými papiermi. Táto tradícia sa zachováva a udržiava aj v našej obci. Obyvatelia obce Nižná Písaná sa aj v tomto roku 2019 spoločne zišli pred obecným úradom, spoločne postavili a ozdobili „máj“. K dobrej nálade, ktorá sa niesla počas celého tradičného stavania „mája“ nesmelo chýbať pospevovanie známych ľudových piesní.  Dodržiavanie takýchto zvykov je nielen prejavom lásky k nášmu rodnému kraju, ale je priestorom pestovania vzťahov medzi obyvateľmi obce.