Významné osobnosti

Čestné občianstvo

Pri oslobodzovaní obce sa v boji vyznamenal aj Pavel Andrejevič Kondyra, gardový seržant z Kyjeva, jeden z galérie Hrdinov Dukly. Pri príležitosti 38. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie v októbri 1982 navštívil obec Nižná Pisaná a bol mu udelený titul "Čestný občan obce".

 

Významná osobnosť

Ján Grega ako 9-ročný prišiel o zrak po vybuchnutí míny. Ukončil Základnú školu a Jedenásťročnú strednú školu pre nevidiacich v Levoči a štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, docent na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

 

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0