Nižná Pisaná

Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0