Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

05.11.2019 09:24

V súčasnej dobe prebehla v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie boli dve autobusové zastávky na území obce Nižná Písaná. Staré zastávky tak nahradili moderné s novým dizajnom.

Obyvateľom obce Nižná Písaná a zároveň používateľom poskytnú prístrešie pred dažďom či vetrom. Tieto zastávky vyhovujú požiadavkám modernej doby, spĺňajú náročné estetické a prísne bezpečnostné kritériá. Realizácia prispela k zlepšeniu podmienok pre rozvoj občianskej vybavenosti. Nové zastávky budú obec viac reprezentovať a dodávať jej nádych modernej doby.