Sčítanie obyvateľov

SODB2021

15.02.2021 14:21

https://eso.scitanie.sk/sk

Dňa 15.02 2021 sa v Slovenskej republike začalo sčítanie obyvateľov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova,
pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Vyššie máte uvedený link na sčítací formulár. Sčítanie prebieha do 31.03.2021. Údaje v sčítacom formulári vypĺňate k 01.01.2021

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám
pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad. 
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Starosta obce Martin Močilenko
 
#Scitanie2021 #SODB2021

Nižná Pisaná

Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižna_Pisaná