Novinky

Nový náter tankov v obci Nižná Pisaná

09.11.2023 16:57

                             

 

 

 

Nový náter tankov v obci Nižná Pisaná

 

Obec Nižná Pisaná úspešne zrealizovala projekt: Obnova vojnovej techniky. Projekt zahŕňal vyčistenie, pieskovanie, základný a finálny náter 2 ks tankov T-34 v obci Nižná Pisaná. Ministerstvo obrany SR na daný projekt pre rok 2023 prispelo sumou 5 000€. V súčasnosti už obnovená vojnová technika zveľaďuje prostredie obce.

 

 

 

 

 

Voľby do NR SR 2023 - zápisnica

01.10.2023 00:22

Zápisnica.pdf (2309536)

Projekt migračných výziev v našej obci

27.09.2023 17:03

Nižná Pisaná

Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške okolo 320m. Plocha chotára predstavuje 739ha. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného uhlia a pramene sírovodíkovo-metánových vôd. Dedina sa nachádza v Údolí smrti, mieste najprudších bojov Karpatsko-duklianskej operácie koncom októbra 1944, v okolí sa nachádza mnoho vojenskej techniky priamo v teréne.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižna_Pisaná