Funkcionári obce

O práci funkcionárov obce z predvojnového obdobia nie sú žiadne písomné záznamy. Prvým komisárom obce do roku 1945 bol Vasiľ Kostik. V rokoch 1945 až 1990 v obci pôsobil Miestny národný výbor, ktorý zabezpečoval výkon štátnej správy. Predsedovia MNV: Andrej Štefanisko, Vasiľ Štefanisko, Andrej Kostík /1948-1949/, Vasiľ Štefanisko /Hakunčin 1949-1954/, Michal Grega /1954-1986/, Irena Kopčíková /1986-1988/, Jaroslav Knieža /1988-1990/. Tajomníci MNV: Andrej Kostík /1954-1959/, Andrej Pichanič /1959-1960/, Ján Vachna /1960-1986/, Anna Kaliňaková /1986-1988/, Irena Kopčíková /1988-1990/.

Od roku 1945 do roku 1990 pracovníkmi MNV a občanmi boli zabezpečované tieto práce: -výstavba asfaltovej cesty z rázcestia Dobroslava -výstavba 8 železobetónových mostov, z toho 4 na štátnej ceste a 4 na miestnych komunikáciách -obnova vojnou poškodeného gréckokatolíckeho chrámu, jeho maľbu a oplotenie, oplotenie cintorína -pomoc pri výstavbe 12 domov firmou Dugas, 27domov v akcii 5M -výstavba kultúrno-spoločenského strediska a budovy MNV -výstavba budovy školy kde občania odpracovali viac ako 1000 brigádnických hodín -výstavba obchodu a pohostinstva Jednota

Od roku 1990 obec riadi obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Volené orgány obce zabezpečujú úlohy obce na úseku verejnej správy a samosprávy. Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci, volení občanmi obce v priamych voľbách.

Starostovia obce od roku 1990: Vasiľ Štefanisko /1991-1994/, Peter Štefanisko /1994-1998/, František Jenčo /1998-2002 /, Ing. Milan Grega /2002-2018/. V dnešnej dobe vykonáva funkciu starostu Martin Močilenko.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0