Tragické následky vojny

Bol krásny júnový slnečný deň roku 1945 a roľníci zbierali z polí prvú úrodu. Aj roľníkovi Andrejovi Gregovi pomáhal 9-ročný synček Janko. Vo svojich detských ručičkách zvieral drevené hrable a usiloval sa byť čo najviac užitočný. Nešťastný to bol deň. Pre malého Janka vtedy navždy prestalo svietiť slnko, lietať motýle, kvitnúť stromy a kvety. Márne sa usilovali oční lekári v prešovskej nemocnici zachrániť zrak malému Jankovi. Nebolo pomoci.

Zabudnutá mína v poli pripravila chlapca o to najcennejšie a aby diabolská zbraň dovŕšila svoju skazu, odtrhla mu aj štyri prsty na pravej ruke. Janko sa ale nevzdával. Ukončil Základnú školu a Jedenásťročnú strednú školu pre nevidiacich v Levoči a pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej úspešnom ukončení pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, neskôr docent na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Vo štvrtok, keď sa písal 23. jún 1960, šli za svojou prácou štyria otcovia dietok, dobrí manželia, obetaví a pracovití družstevníci Andrej Grega, Vasiľ Štefanisko, Michal Vachna a neskôr sa k nim pridal aj Teodor Pichanič. Tí štyria mali za úlohu urobiť cestu k družstevným maštaliam. Nedokončili ju. Zrazili ich k zemi črepiny vybuchnutej míny, na ktorú pri práci narazili. Mladé JRD pochovalo svojich štyroch členov - ďalšie obete poslednej vojny, pochovalo manželov a otcov. Fašistická mína zabila štyroch ľudí, ktorí chceli žiť, tvoriť, budovať. Ostali vdovy, siroty. Strašná je vojna - tragické sú jej následky...

Ďalšia tragická udalosť sa odohrala 12. mája 1983 na dvore Andreja Kostika. Vtedy vybuchla vojenská munícia, Andrejovi poranila nohu a ruku a smrteľne zranila mladého chlapca z Vyšnej Pisanej.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0