Obchod a cestovný ruch

Pred prvou svetovou vojnou v obci neboli obchod ani krčma. Za nákupmi sa chodilo do Svidníka, ale na základnú obživu im postačovali aj produkty, ktoré si občania vypestovali na svojich políčkach.

Prvý súkromný obchod v obci zriadil Žid Harom v roku 1924. V nasledujúcich rokoch súkromní obchodníci boli: Eleonóra Patlevičová /1927-1933/, Karol Patlevič /1933-1934/, Ján Pichanič /1934-1936/.

V čase druhej svetovej vojny bol zavedený prídelový lístkový systém na múku, cukor, masť, slaninu a mydlo. V roku 1953 sa v bývalej Československej republike uskutočnila menovaná reforma, ktorou bol zrušený lístkový systém. Prvým povojnovým obchodníkom v roku 1945 bol Andrej Kostik. Roku 1947 obchod prevzal Peter Pec, po ňom na roky 1955-1958 Paraska Hnatová a na niekoľko mesiacov po nej obchodnú činnosť vyvíjala Anna Patlevičová.

Od roku 1958 do roku 1963 vedúcou predajne bola Anna Gerberyová. Obchodným zariadením bola drevená baráková budova. Neskôr určitý čas vedúcimi predajne boli Jozef Štefanisko a Irena Kopčíková.

Najdlhšie obdobie, t. j. v rokoch 1964-1994 vedúcou predajne Rozličný tovar, ktorú riadila Jednota SD Svidník, bola Anna Štefanisková. Prvým súkromným obchodníkom v roku 1994 sa stal Vasiľ Dubivský.

V letnom a zimnom období obcou prechádza veľa turistov, ktorí idú po stopách spomínaného I. Československého armádneho zboru a tankovej brigády. Obdivujú krásu prírody, zbierajú lesné plody a huby. Návštevníkov priťahujú aj exponáty Vojenského múzea vo Svidníku z druhej svetovej vojny a história obcí z Údolia smrti.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0