Školstvo

Škola, to nie je iba inštitúcia na vyučovanie a výchovu mladého pokolenia, ale aj zároveň prameňom a ukazovateľom kultúrneho rozvoja každého národa.

V 19. storočí existovali v našich podmienkach tri druhy škôl: štátne, obecné a cirkevné. Štátne školy v plnej miere slúžili idei maďarizácie. Učitelia boli nútení rozprávať, učiť a komunikovať so žiakmi aj mimo školy len v maďarskom jazyku. aj nad činnosťou obecných a cirkevných škôl dohľadal štát. Ani jeden z typov škôl nebol povinný a zväčša sa vyučovalo len v zimnom období, keď na poľnohospodárstve bolo menej práce.

Z prvej zistenej písomnej zmienky školskej správy Šarišskej župy v roku 1896 vyplýva, že vtedy bola v obci cirkevná škola, na ktorej bol učiteľom rodák z Medvedieho Peter Gajdoš. Pre zaujímavosť uvádzame časť správy o ňom, kde sa píše: "Okrem 4 tried mešťanskej školy iné vzdelanie nemá. Okrem ruského rodného jazyka vie čítať a písať aj po slovensky a maďarsky. Je učiteľom - kantorom". Ľudová škola tu bola založená v roku 1922.

Od roku 1925 ako učiteľ pôsobil v obci Štefan Javorský. V rokoch 1930-1937 založil detský spevácky zbor, s ktorým okrem vystúpení v obci, sa zúčastňoval aj na súťažiach v Medzilaborciach a Stropkove, čím sa stal známy po celej Makovici. V rokoch 1934 -1935 v škole učil Vasiľ Pichanič, absolvent Gréckokatolíckeho ruského učiteľského seminára v Prešove. Neskôr odišiel na Podkarpatskú Rus, učil v obci Dovhe, odkiaľ odišiel na front a pod mestom Voronež údajne padol. Po vojne bol vyhlásený za nezvestného. Potom v obci učili učitelia Kuzmiak a Mamrilla. Do roku 1945 škola mala názov grécko-katolícka ľudová škola. V čase druhej svetovej vojny, počas frontových bojov škola neexistovala, lebo obyvateľstvo obce bolo evakuované. Po oslobodení sa zmenil aj jej názov na Štátna ruská ľudová škola.

Prvým povojnovým učiteľom a riaditeľom školy sa stal Ivan Sučka, ktorý sa neskôr stal predsedom prvého Okresného národného výboru vo Svidníku. V ďalších rokoch v obci učili títo učitelia: Dunčák, Volčko, Dutko, Rusinko, Helena Pidaná, Anastázia Fedorková- Pichaničová a Grocká. Od školského roku 1957/58 sa vyučovalo v novej škole. Posledným učiteľom v obci bol Šveda. Roku 1974 bola základná škola s ročníkmi 1.- 4. pre nízky počet zrušená. Deti z obce začali navštevovať plne organizovanú školu v Kružlovej. Neskôr i doposiaľ si rodičia vyberajú školu pre svoje deti individuálne. Väčšina detí z obce navštevuje základné školy vo Svidníku.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0